IAC 2020 kongressen

POSIO OCH ROVANIEMI ÄR KERAMIKVÄRLDENS HUVUDSTÄDER ÅR 2020

Arktiskt keramikcentrum ordnar den mest respekterade kongressen på keramikområdet. Kongressen ordnas på förhösten år 2020 i Rovaniemi och i Posio.

International Academy of Ceramics (IAC) -kongrssen är den internationellt mest respekterade och mest kända evenemangen på keramikområdet. Kongressen ordnas vart annat år och den samlar ihop keramikkonstens toppkonstnärer och aktörer och erbjuder en möjlighet att diskutera om aktuella företeelser och läget på keramikområdet.

Kongressen  ordnas för första gången i Norden. För Finlands val till kongressens värdland talade den höga nivån i den finska keramikkonsten och den rena och trygga omgivningen. Också Posios satsningar på keramik och utveckling av arktiskt keramikcentrum har noterats internationellt. Arktiskt keramikcentrum har blivit medlem i IAC år 2015.

Att kongressen ordnas i Finland är en betydelsefull sak för finsk keramik. Som land som ordnar kongressen väcker Finland uppmärksamhet för konstnärer, traditioner, utbildning och forskning. Med kongressen hoppas man att den finska keramikens uppskatning växer både i hemlandet och i utlandet. Kongressen öppnar fönstret också för den nordiska keramiken.

Man tror att med kongressen kommer cirka 300 personer av 50 olika länder för en vecka till Finlnad. Det förberedande temat är ”On the Edge”. I samband med kongressen ordnas nationella och internationella utställningar. Den stora publiken kan bekanta sig med dessa utställningar.

IAC:s högsta ledning och dess råd kommer till Rovaniemi och Posio nästä höst för att bekanta sig med utrymmen och diskutera om planer för kongressen. Man reser också från Finland till kongressen i Taiwan år 2018 för att marknadsföra evenemangen. För att ordna kongressen behöver man ett omfattande samarbetsnät och därför behöver man ännu mera samarbetspartner.

För att möjliggöra kongressen har varit en av Arctic Ceramic Centre – Inspired by Arctic Lapland -projektets åtgärder. Projektet har stött ansökningsprocessen bl.a. genom att bygga upp  samarbetsnätverket , genom att göra upp förberedande planer för att förverkliga kongressen och genom att skriva avsökningspapper.

Kongressen kommer att bli ett utmärkt prov på det lappländska kunnandets skicklighet att ordna internatonella evenemanger.