Arktiskt keramikcentrum

Idén om ett arktiskt keramikcetrum uppstod under en EU-projekt, som utvecklingsbolaget i Posio ledde under åren 2009 – 2012.Under projektets slutskede konsentrerade man sig på keramikcentrumets förundersökning och dess förberedelse. Under projektet anornade man de första ArcticClay- symposier i samarbete med Anu Pentik (Pentik Ab)  och den koreanska keramikern Suku Park (båda är bosatta  i Posio). Man gjorde också  studieresor till redan exixterande keramikcentrum. Under projektet uppstod den första utrymme- och operativmiljöförklaringen om det blivande keramikcentrumet.

Idén om det arktiska keramikcentrumet blev klarare och den utvecklades vidare i projektet Keramikcentrum i Lappland, Posio. I samband med detta projekt anordnade man också ett internationellt symposium. Att förbinda keramik med turismus utvecklades vidare under detta projekt. Program för turister och symposiet förbindade man mer flytande så att den lokala befolkningen, turisterna och keramikerna är mera i växelverkan med varandra.

Under det ovan nämnda projektet konstaterade man att det bästa operativmiljön för keramikcetrumet är hotell Kirikeskus i Kirintövaara i Posio. Keramiker Suku Park utarbetade ett fortsättningsplan för keramikcentrumet och dess utrymmen.  Man gjorde också en avsiktsförklaring med utvecklingsbolaget i Posio om att grunda ett keramikcentrum och säkerställa centrumets värksamhet i framtiden.

På grund av fortsättningsplanet beslöt hotellets företagare Reijo Lantto att investera i att bygga utrymmen enligt planen och att skaffa nödvändig utrustning.
På detta sätt uppstod det arktiska keramikcentrumet där man anordnade år 2014 för första gången ett internationellt symposium.

För att stöda och främja keramikcentrumets verksamhet grundade man under året 2014  i Posio den registrerade föreningen Arktisk Keramikcentrum – Arctic Ceramic Centre. Föreningens avsikt är att Arktisk keramikcentrum ska bli en hög-klassig, internationellt känd mötes-och arbeteplats för keramiker och andra konstnärer.

År 2015 blev ACC antagen som medlem i organisationen Academy of Ceramics (IAC). År 2020 ordnar Arktiskt Keramikcentrum också IAC-kongressen i Rovaniemi och i Posio. Den internationellt mest respekterade keramikkongressen ordnas för första gången i dess historia i Finland. Till evanemanget som ordnas vart annat år kommer circa 300 deltagare av 40 olika länder.