YLEISET KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE

TIETOA arctic-ceramic.fi -VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOISTA

Sivustollamme on SSL-varmenne, jolla Arktisen Keramiikkakeskuksen identiteetti on varmennettu ja samalla käyttäjiemme yhteys on salattu. Verkkopalveluissamme ei säilytetä mitään asiakkaan maksutapahtumiin liittyviä tietoja. Sivuston palveluita koskevissa asioissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä Keramiikkakeskukseen.
Puh: 040 0225 937

Arktinen Keramiikkakeskus

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Arktinen Keramiikkakeskus
Kiririnteentie 1
97900 Posio
info@arctic-ceramic.fi

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA

Reijo Lantto
info@arctic-ceramic.fi
Puh: 040 0225 937

 

REKISTERIN NIMI

Arktinen Keramiikkakeskus asiakasrekisteri.
Rekisteriselosteen laatimispäivä 9.4.2018

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Tarkemmin ottaen henkilötietoja käsitellään:

 • asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten
 • kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen
 • jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavan yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen
 • suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista
 • Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin sisältämä Käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista Käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Yleisinä tietoina Käyttäjistä merkitään rekisteriin seuraavia tietoja:

 • nimi
 • arvo tai ammatti
 • ikä
 • sukupuoli,
 • äidinkieli
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • telefax-numero
 • sähköpostiosoite
 • mahdollinen Käyttäjän asettama kielto koskien tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.

Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi Käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja:

 • kansalaisuus
 • henkilötunnus tai syntymäaika, asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto
 • kotikunta
 • asuinmaa ja verotusvaltio
 • mahdollinen Y-tunnus
 • Käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite
 • asema yhteisössä
 • työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite
 • asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta
 • kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai –ryhmään
 • mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, majoituskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, kampanjoiden, tapahtumien tai kilpailujen yhteydessä
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

 

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS. TIETOSUOJAVIRANOMAISET

Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt voidaan esittää rekisterinpitäjälle joko kirjallisesti edellä tämän rekisteriselosteen kohdissa 3 ja 4 esitetyin yhteystiedoin tai sitten henkilökohtaisesti edellä kohdassa 3 mainitussa osoitteessa.

Edelleen Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

Vielä Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja esimerkiksi internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi

 

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivustolla käytetään istuntokohtaisia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut  verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut  verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. 

Evästeiden poistaminen käytöstä
Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

SOSIAALISET LAAJENNUKSET

Verkkosivuilla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisia laajennuksia esimerkiksi Facebookiin. Nettisivuilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta ja kyseisen kolmannen osapuolen välittämiin laajennuksiin sovelletaan osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.