Historia

Idea

Idea Arktisesta Keramiikkakeskuksesta syntyi Posion Kehitysyhtiön vetämässä EU-hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2009–2012. Hankkeen aikana järjestettiin yhteistyössä posiolaisen Anu Pentikin (Pentik Oy) ja Posiolla asuvan korealaisen keraamikko Suku Parkin avustuksella ensimmäiset ArcticClay-symposiumit sekä tehtiin opintomatkoja jo olemassa oleviin keramiikkakeskuksiin. Hankkeen tuloksena syntyi ensimmäinen tila- ja toimintaympäristöselvitys tulevasta keramiikkakeskuksesta.

Perustaminen

Arktinen Keramiikkakeskus-idea jäsentyi ja kehittyi edelleen vuonna 2013 läpiviedyssä Lapin Keramiikkakeskus, Posio -hankkeessa, jonka yhteydessä järjestettiin myös kansainvälinen symposiumi. 

Keramiikan ja matkailun yhdistäminen kehittyi edelleen tämän hankkeen aikana.

ACC
ACC
ACC
ACC

Rakentaminen

Hankkeen aikana Arktisen keramiikkakeskuksen sijaintipaikaksi täsmentyi Hotelli Kirikeskus Posion Kirintövaaran juurella. Keraamikko Suku Park laati suunnitelman keramiikkakeskuksen toiminnalle tilasuunnitelmineen. Posion kehitysyhtiö oli mukana keramiikkakeskuksen perustamis- ja toiminnan käynnistämisvaiheessa.

Tehdyn suunnitelman pohjalta Kirikeskuksen omistaja Reijo Lantto investoi suunnitelmassa esitettyjen tilojen rakentamiseen ja laitteiden hankintaan. Näin syntyi Arktinen Keramiikkakeskus – ACC, jonka missiona on toimia keramiikka-alan ammattilaisten ja harrastajien kohtaamis- ja työskentelypaikkana.

Toiminta alkuvaiheessa

Ensimmäinen Arktisen Keramiikkakeskuksen järjestämä kansainvälinen keramiikkataiteilijoiden symposiumi järjestettiin vuonna 2014 uusissa tiloissa.

Sittemmin symposiumeja on järjestetty jo 12 kappaletta. Voit tutustua niihin tarkemmin täällä.