IAC 2020 kongressi

Posio ja Rovaniemi toimivat vuonna 2020 keramiikkamaailman pääkaupunkeina

Arktinen keramiikkakeskus on saanut järjestettäväksi kansainvälisesti arvostetuimman keramiikka-alan kongressin. Kongressi pidetään kesällä 2020 Rovaniemellä ja Posiolla.

International Academy of Ceramics (IAC) –kongressi on keramiikka-alan kansainvälisesti arvostetuin ja tunnetuin tapahtuma. Joka toinen vuosi järjestettävä kongressi kokoaa yhteen keramiikkataiteen huipputekijöitä ja toimijoita, sekä tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun alan ajankohtaisista ilmiöistä ja tilasta.

Kongressi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Suomen valintaa kongressin isäntämaaksi puolsivat suomalaisen keramiikkataiteen korkea taso sekä puhdas ja turvallinen ympäristö. Myös Posion satsaukset keramiikkaan ja Arktisen Keramiikkakeskuksen kehittämiseen on huomioitu kansainvälisesti. Arktinen Keramiikkakeskus on hyväksytty IAC:n jäseneksi vuonna 2015.

Kongressin saaminen Suomeen on merkittävä asia suomalaiselle keramiikalle. Järjestäjämaa saa osakseen kansainvälistä huomiota maansa keramiikkataiteen tekijöille, perinteille, koulutukselle ja tutkimukselle. Kongressin myötä toivotaan, että suomalaisen keramiikan arvostus kotimaassa ja ulkomailla kasvaa. Kongressi avaa ikkunan myös laajemmin pohjoismaiselle keramiikalle.

Kongressin arvioidaan tuovan Lappiin vähintään viikoksi noin 300 henkilöä 50 eri maasta. Kongressin teema on ”On the Edge”. Kongressin yhteydessä järjestetään kansallisia ja kansainvälisiä näyttelyitä, joihin myös suuren yleisön on mahdollista päästä tutustumaan.

IAC:n ylin johto ja sen neuvosto ovat tutustuneet Rovaniemellä ja Posiolla tulevan kongressin tiloihin sekä suunnitelmiin kongressia koskien. Suomen edustajat kävivät markkinoimassa tapahtumaa vuoden 2018 kongressissa Taiwanissa. Kongressin järjestämiseksi tarvitaan laaja yhteistyöverkosto, joten lisää yhteistyökumppaneita haetaan edelleen.

Kongressin mahdollistaminen on ollut yksi Arctic Ceramic Centre – Inspired by Arctic Lapland – projektin toimenpiteistä. Hanke on tukenut hakuprosessia muun muassa rakentamalla yhteistyöverkostoa,

Kongressi tulee olemaan oiva taidonnäyte lappilaisesta osaamisesta isojen kansainvälisten tapahtumien järjestäjänä.

Esite IAC2020 kongressista