Arktinen keramiikkakeskus

Idea Arktisesta Keramiikkakeskuksesta syntyi Posion Kehitysyhtiön vetämässä EU-hankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2009 – 2012. Hankkeen loppuvaiheessa keskityttiin Keramiikkakeskuksen esiselvityksen valmisteluun. Hankkeen aikana järjestettiin yhteistyössä posiolaisen Anu Pentikin (Pentik OY) ja Posiolla asuvan korealaisen keraamikko Suku Parkin avustuksella ensimmäiset ArcticClay-symposiumit sekä tehtiin opintomatkoja jo olemassa oleviin keramiikkakeskuksiin.  Hankkeen tuloksena syntyi ensimmäinen tila- ja toimintaympäristöselvitys tulevasta keramiikkakeskuksesta.

Arktinen Keramiikkakeskus-idea jäsentyi ja kehittyi edelleen vuonna 2013 läpiviedyssä Lapin Keramiikkakeskus, Posio-hankkeessa, jonka yhteydessä järjestettiin myös kansainvälinen symposiumi. Keramiikan ja matkailun yhdistäminen kehittyi edelleen tämän hankkeen aikana. Matkailijoille suunnattua ohjelmaa ja symposiumia yhdistettiin sujuvammin toisiinsa niin, että paikalliset, matkailijat ja keraamikot olivat enemmän vuorovaikutuksessa keskenään.

Edellä mainitun hankkeen aikana parhaaksi toimintaympäristöksi tulevaa keramiikkakeskuksen toimintaa varten todettiin Posion Kirintövaarassa sijaitseva hotelli Kirikeskus. Keraamikko Suku Park laati jatkosuunnitelman keramiikkakeskuksen toiminnalle tilasuunnitelmineen. Lisäksi tehtiin aiesopimus Posion Kehitysyhtiön kanssa keramiikkakeskuksen perustamisesta ja sen tulevaisuuden toiminnan turvaamisesta Posiolla.

Tehdyn jatkosuunnitelman pohjalta Hotelli Kirikeskuksen yrittäjä Reijo Lantto päätti investoida suunnitelmassa esitettyjen tilojen rakentamiseen ja laitteiden hankintaan. Näin Kirikeskukseen syntyi Arktinen Keramiikkakeskus, joka toimi vuonna 2014 ensimmäistä kertaa kansainvälisen symposiumin pitopaikkana.

Keramiikkakeskuksen toiminnan tukemiseksi  ja edistämiseksi Posiolle perustettiin vuoden 2014 aikana Arktinen Keramiikkakeskus – Arctic Ceramic Centre ry-niminen yhdistys. Tavoitteena on luoda Arktisesta Keramiikkakeskuksesta korkeatasoinen, kansainvälisesti tunnettu keraamikkojen ja myöskin muiden taiteilijoiden kohtaamis- ja työskentelypaikka.

Vuonna 2015 ACC hyväksyttiin International Academy of Ceramics (IAC) – järjestön jäseneksi. Vuonna 2020 Arktinen Keramiikkakeskus isännöi myös IAC:n kongressin Rovaniemellä ja Posiolla. Kansainvälisesti arvostetuin keramiikka-alan kongressi saapuu ensimmäistä kertaa sen historiassa Suomeen. Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma kerää noin 300 henkeä 40 eri maasta yhteen.